Herodot: Historie

Du kan lese mer om Herodot på side 80 i læreboka. En kort introduksjon her: 

  • Historiker fra Jonia. Vil fortelle om forutsetningene for perserkrigene. Vil vise hvorfor grekerne, de rettferdige, måtte vinne krigen.
  • Grekerne: frihet, individualitet og selvbestemmelse
  • Perserne: kollektivisme og despoti
  • Krigen var vunnet da Herodot skrev om den. Skravler om løst og fast. Blander ofte myter og faktiske hendelser. Skriver etter innfallsmetoden. Ingen logisk drøfting. Strammer seg likevel opp igjen, etter å ha tatt noen avstikkere. Kommer tilbake til en slags rød tråd.
  • En slags orden og kritisk historieskrivning. Ulike former for forklaringer: selvsyn – slutninger og vurderinger – samtaler – tradisjonell overleveringer. De første typer forklaringer er det mest troverdige.
  • Herodots Historie forteller om hvordan grekerne beskjempet despotiet og ufriheten. Grekernes selvbilde svært selvgodt. Kampen mot den felles fienden samlet de ulike bystatene og ga en følelse av å være noe spesielt. Nasjonalfølelsen bandt dem sammen, til tross for sterke indre konflikter.
  • Slaget ved Marathon 490 (Xerxes’ far kong Darius).
Kilde: Trond Berg Eriksen: Undringens labyrinter 1994

Oppgave

 

1 Hva handler Herodots Historie om?

2 Hvem var Leonidas, og hvordan kom han til makta?

3 Hvordan reagerte grekerne på trusselen fra Xerxes?

4 Hva skjedde ved Thermopylene?

5 Hva gjorde Efialtes?

6 Hvordan ble den overlevende Aristodemos mottatt da han kom hjem til Sparta og fortalte om utfallet av slaget?

7 Hvordan vil du beskrive Herodots måte å skrive og argumentere på? Hvordan underbygger han påstandene sine? Hvordan strukturerer han stoffet sitt?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.04.2010

© Cappelen Damm AS