Øystein Sørensen: Slaget ved Salamis

Sørensens bok handler om kontrafaktisk historie. Forfatteren spekulerer i hvordan historien kunne ha blitt dersom avgjørende begivenheter hadde fått et annet utfall.

Oppgave

 

1      Hvilken betydning fikk slaget ved Thermopylene for den videre kampen mot perserne?
2      Hvorfor var kampen mellom perserne og grekerne så avgjørende?
3      Hva kunne ha skjedd dersom Themistokeles hadde blitt utvist fra Aten?
4      Hva er Øystein Sørensens poeng i artikkelen om slaget ved Salamis?
5      Kjenner du til historiske situasjoner der et annet utfall kunne ha ført til at historien hadde utviklet seg helt annerledes?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.04.2010

© Cappelen Damm AS