Xenofon: Erindringer om Sokrates

Xenofons beretning er en av de viktigste kildene vi har om Sokrates' liv

Oppgave

 

1         Hvilke anklager var rettet mot Sokrates, ifølge Xenofon?
2         Hvordan beskriver Xenofon Sokrates’ virksomhet? Hvilke spørsmål og hvilken metode brukte han?
3         Hva var forskjellen på Sokrates og sofistene?
4         Hvilken oppfatning har Xenofon selv av Sokrates?
5         Hvorfor tror du Sokrates var så negativ til å ta betaling for sin undervisning?
6         Hvordan vurderer du denne teksten som historisk kilde? Bruk spørsmålene på side 448 i læreboka.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.04.2010

© Cappelen Damm AS