Platon: Staten

Du kan lese mer om Platon på side 100 i læreboka.

Oppgave

 

1         Hvordan mener Sokrates barneavl bør foregå?
2         Hva bør skje med barn av mindre verdifulle foreldre eller barn med handikapp?
3         Hvem har ansvaret for barns oppvekst og oppdragelse?
4         Hvorfor tror du Sokrates ikke vil at mødrene skal kjenne igjen sine egne barn?
5         Hvordan vurderer du Sokrates’ visjon om barns oppvekst?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.04.2010

© Cappelen Damm AS