Aristoteles: Den nikomakiske etikk

Du kan lese mer om Aristoteles på side 109 i boka.

Oppgave

 

1         Hva er det alt streber etter, ifølge Aristoteles?
2         Hva er dyd, og når lever et menneske dydig?
3         Kan du gi et eksempel på en handling som er en mellomting mellom to ytterligheter?
4         Er du enig med Aristoteles i at et liv mellom ytterpunkter er det beste?
5         Hva er et lykkelig liv for deg?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.04.2010

© Cappelen Damm AS