Benedikt fra Nursia

 

Benedikt fra Nursia (480-543) var grunnleggeren av munkevesenet i Vest-Europa. Omkring 529 etablerte han et kloster i Monte Cassino, et stykke sør for Roma. Til grunn for livet i klosteret lå Benedikts munkeregel. Den la vekt på en balanse mellom praktisk arbeid og åndelige sysler. Benedikts regel ble retningsgivende for klostre over hele Vest-Europa. 

Oppgave

Les om Benedikt og klosterlivet. Svar på oppgavene.

1 Hva var bakgrunnen for Benedikts regel?

2 Hvordan skilte det vestlige klosterlivet seg fra det østlige?

3 Hvorfor la Benedikt så sterk vekt på praktisk arbeid?

4 Hva slags type kilde er utdraget fra munkeregelen?

5 Hva skjedde med Monte Cassino under 2. verdenskrig?

6 Les om Hildegard fra Bingen (se annen kildeoppgave). På hvilken måte var hennes kloster preget av Benedikts regel?

Nettressurser

Biografi om Benedikt

http://www.katolsk.no/biografi/benedikt.htm

Copyright: Den katolske kirke

Klosterliv

http://www.katolsk.no/artikler/klosterliv/

Copyright: Den katolske kirke

Slaget om Monte Cassino

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3487075.stm#

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 21.08.2018

© Cappelen Damm AS