Striden mellom pave og keiser

Her er et større kildebasert opplegg om striden mellom pave og keiser, det vil si mellom kirken og staten, i middelalderen. Du kan lese mer om konflikten på side 154 - 158, 164 - 171 og side 181, 184 - 188 i læreboka. 

Nedenfor finner du noen flere viktige historiske kilder som bidro til striden. Du finner også en artikkel av John Olav Egeland (Dagbladet) der saken føres helt fram til vår egen tid.

 

Oppgave

 

  1. Les kildene nedenfor. Lag et kort resymé av hver tekst.
  2. Hva forteller kildene om striden mellom pave og keiser i middelalderen?
  3. Er det noen sammenheng mellom Augustins store verk og debatten mellom pave og keiser i middelalderen?
  4. Augustins verk om Gudsstaten er skrevet flere hundre år før striden mellom pave og keiser spisset seg til. I hvilken grad kan filosofiske tekster påvirke den historiske utviklingen?
  5. Hvorfor mener flere av pavens kritikere at han må holde seg unna innblanding i verdslige saker?
  6. Hvilken betydning har striden mellom pave og keiser hatt for den politiske tenkningen i Vest-Europa?
  7. Les artikkelen av John Olav Egeland. Hvilken sak tar han utgangspunkt i, og hvilken kjennelse har retten kommet til?
  8. Hvorfor er saken så brennbar?
  9. I hvilken grad bør staten, etter din mening, regulere trossamfunnenes verdier og ordninger? Hvor langt bør religionsfriheten få gå?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.08.2018

© Cappelen Damm AS