Hildegard fra Bingen

Her er et større opplegg om Hildegard fra Bingen (side 151 i læreboka) med en kort biografi, kildetekster og oppgaver. Du finner også en lenke til NRKs "Studio Sokrates" og et program om Hildegard. Spørsmål til radioprogrammet finner du nederst på denne siden.

Oppgave

Kilde 1: Om å overlate et barn til et kloster

1 Hvem har synsvinkelen i utdraget?

2 Hvordan bør foreldrene tenke før de gir barnet til et kloster?

3 Hvor mye av Hildegards egen erfaring tror du vi kan lese ut av teksten?

Kilde 2: Hildegards visjoner

1 Hvor gammel var Hildegard da hun hadde sin første visjon?

2 Hvordan opplevde hun visjonene åndelig og fysisk?

3 Hvem fikk vite om dem?

4 Hva skjedde til slutt med visjonene hennes?

5 Hvordan kan vi forholde oss til disse beretningene som historiske kilder?

Kilde 3: Om musikken

1  Hva kan musikken bety for den troende?

2 Hvordan er musikken et uttrykk for skaperverket?

Kilde 4: Om mennesket og kosmos

1 Hva er mennesket satt sammen av?

2 Hvordan er forholdet mellom mennesket og den fysiske verden?

Kilde 5: Om kvinne og mann, og kjærlighetslivet

1 Hvordan framstiller Hildegard kvinnens og mannens lystfølelse?

2 Hva ville skjedd med kvinnen og mannen dersom lysten ikke hadde avtatt til tider?

Kildene 6-8: Hildegards legemidler

1 Hvilke lidelser kan de ulike urtene hjelpe mot?

2 Hvordan vil du beskrive Hildegards legekunst, sammenlignet med dagens skolemedisin?

3 Hvordan henger Hildegards urtemedisin sammen med hennes oppfatning av mennesket og kosmos?

Spørsmål til radioprogrammet

Del 1:

1 Hva betydde 7-tallet i middelalderens virkelighetsoppfatning?

2 Hvorfor havnet Hildegard i kloster?

3 Hvilken betydning fikk Jutta fra Sponheim for henne?

4 Hvilke temaer skrev hun om?

Del 2:

1 Hvilket syn hadde Hildegard på historiens gang?

2 Hvilken rolle og ansvar har menneskene i skaperverket?

Kilde

Biografi om Hildegard fra Bingen

 Av Tommy Moum

Hildegard fra Bingen (1098-1179) var en av middelalderens mest kjente kvinner. Som leder for et kvinnekloster i Rupertsberg i Tyskland hadde hun en framstående posisjon på den tiden da Europas første korstog ble organisert. Klosteret hun ledet, sto under beskyttelse av den tysk-romerske keiseren Fredrik Barbarossa, og hun hadde sterk anerkjennelse fra flere paver. Et omfattende forfatterskap, diktert til ulike skrivere, gjorde henne til en av samtidens mest kjente intellektuelle.

Hildegard kom fra en adelig familie. Hun var det tiende barnet i rekken, og som liten var hun mye syk. Da hun var 8 år, ble hun plassert i et benediktinerkloster av foreldrene. Det var deres måte å betale tiende til kirken på. For mange adelige familier var det eneste måten å sørge for jentene sine på. I klosteret fikk Hildegard opplæring i den benediktinske munkeregel. Det betød en kombinasjon av praktisk arbeid og gudstjeneste. Dagene vekslet mellom håndarbeid, sykepleie og dyrking av mat, og bønn og kontemplasjon.

Interessen for både den fysiske og den åndelige verden preget Hildegard gjennom hele livet. Allerede som barn hadde hun visjoner, og som voksen fortsatte hun å få det hun mente var åpenbaringer fra Gud. Selv om visjonene aldri førte henne inn i noen religiøs ekstase, slik andre mystikere opplevde, fikk hun innsyn i hvordan alt hang sammen i verden.. Skaperverket besto av et mikrokosmos, mennesket, og et makrokosmos, naturen. Begge to gjenspeilte Gud.

For Hildegard betød det at innsikt i naturen også var viktig. Ved siden av visjonene hun fikk festet til pergamentrullene, dikterte hun to store verk om naturkunnskap. Det ene, Physica, handlet om planter, dyr og metaller. Det bygget delvis på egne observasjoner og delvis på bøker hun selv hadde lest, og kunnskap andre hadde formidlet til henne. Det andre het Causae et curae (Årsaker og behandling) og var en bok om sykdomslære og helbredelse. Hildegard var svært opptatt av urter, og i klosterhagen dyrket de en rekke slike planter. I boka beskriver hun hvilke plager de ulike urtene kan hjelpe mot.

Hildegard oppfattet skaperverket som noe vakkert og skjønt. Gud hadde skapt en harmonisk verden, og det var menneskenes plikt å forvalte den på en god måte. For nonnene i Hildegards kloster innebar det blant annet strenge regler for hygiene. Både tannstell og hudpleie var daglige rutiner. Fra klosterhagen fikk de urter som de lagde salver og kremer av. Det ble til og med lagt vekt på at de skulle pynte seg med blomster.

Sansen for det vakre viste seg også i Hildegards sterke sans for musikk. Gjennom den kunne broen mellom himmelen og jorden bygges. Menneskets lengsel etter Gud kunne for et øyeblikk tilfredsstilles. Hildegard komponerte en rekke musikalske stykker til bruk i gudstjenesten. Hun sto i den gregorianske tradisjonen, og gjennom sangene kunne menneskets lovprisning av Gud forene seg med englenes.

Hildegard var en innflytelsesrik kvinne i sin tid, og hun provoserte også flere kirkelige ledere. Ikke minst var det motstand mot hennes store vekt på musikk og sang. Da hennes overordnede nektet henne å bruke sangen under tidebønnene i klostret i Rupertsberg, appellerte hun til paven. Etter to års strid vant hun endelig fram, og det ble igjen tillatt med sang og musikk under gudstjenesten.

En underliggende årsak til motstanden fra de lokale biskopene kan ha vært Hildegards kritiske holdning til mye av kirkens indre liv. Både i skrift og tale tordnet hun mot åndelig forfall blant prester, munker, nonner og biskoper. Hun ville vekke dem til sant kristenliv og foregrep dermed den reformbevegelsen som på 1500-tallet endte med reformasjonen.

Hildegards tekster er en viktig kilde til middelalderens naturkunnskap, samfunnsliv, tro og tenkning. Ved siden av de verkene vi allerede har vært inne på, etterlot hun seg flere hundre brev. Det er korrespondanse med fyrster og keisere, paver, biskoper, prester, munker og nonner. Brevene gir et fascinerende innblikk i 1100-tallets Europa.

 

Kilde: Randi Gunderson Genz: Hildegard av Bingens urtehage. Pax 1998

Nettressurser

Hildegard fra Bingen, del 1 (23 min)

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/139301

Studio Sokrates om Hildegard og jazzartisten Mary Lou Williams

Hildegard fra Bingen, del 2 (23 min)

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/139302

Studio Sokrates om Hildegard og jazzartisten Mary Lou Williams

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.08.2018

© Cappelen Damm AS