Peder Clausson Friis: Om Diur, Fiske oc Trær

Les om Peder Clausson Friis og utdraget nedenfor. Gjør deretter arbeidsoppgavene nederst på siden

 

Om Diur, Fiske oc Trær udi Norig (ca. 1590)

Peder Clausson Friis (1545–1614)

 Om lømmer eller lemminger

Uti Nordland, det er den nordeste part av Norge, kommer noen små dyr, hvilke de kaller lømme eller lemminger, og de faller ned i store hope-tall med regn, stundom kommer de og norden-fra over land og menes dog å være regnet ned og drar alt sør på mot solen [i] store hoper, inntil de kommer til dette hav på den søndre side, om de kunne leve så lenge.

            Som det og skjedde anno 1580, at her komme så mange utallig tusener av dem hit i denne egn på agdesiden, og var komne alt fra Jemteland og Trundhjem, som vi siden spurte, og hadde gjort alle-vegne stor skade på åkeren, ti de biter strået av det grønne og voksende korn av i kneleddet og eter den brusk som der syder om, og biter så hele korn-åker ned.

            Men her hos [oss] gjorde de ingen skade i åkerne (Gud være lovet) og de levde to vintrer over her hos oss før de blee alle døde, hvilket skjer sjelden at de lever lenger enn en vinter oveer, og inntil de får av den nye grøde, så dør de hen. Og om vinteren holder de seg under snøen, og under det isen lå på tørr jord og vannet for forfryst, og oppgrov de gress-røtter at føde seg med. En part søkte og hjem i laden, og åt knenne av høy og halm, men kornet åt de ikke.

            Deres skikkelse er, de er noe større enn en rotte og har en smal hals noe lang, så at de kunee sno hodet om, hvilket er lite og har en lang og smal tryne og små skarpe tenner, og er lodne med små hår, liksom dun, og er gule med to sortaktige striper fra trynen og tilbake over hodet og til bakdelen, og har fire føtter som en mus og lave ben.

            Og er en lemming til for allting å se med hår og hals liksom en gjessling der kan være 14 dager gammel, unntstt at lemmingen er lenger på kroppen og har 4 ben og små skarpe tenner.

            Når man slår en lemming med en kjepp eller spydstake, da vender han seg om og står over-ende og biter i staken og gjør som en hund.

            De gjør ofte stor skade nord i landet og i Sogn og Nordfjord og andresteds, på bygg, havre og erter som de nedbryter, når det står i sin beste grøde, og er det å forundre at de og svømmer ut på øyene en ukes sjøs fra Midt-landet, ti de søker alt sør på etc.

            Borgemester i Stavanger C: N: har sagt meg, at der han en gang for over et fersk vann innen-for Stavangers fjord, da falt der 3 lemminger ned av en regnsky rett hos hans båt, og de gav seg til å svømme mot landet. Og en annen dannemann har sagt at sådan en lemming falt ned i en pram til ham, og han skar den opp og fant intet uti hennes mave, men den var aldeles tom.

            Man mener at uti de landskap som sådan kreatur fødes og tilholder der skal der sæd oppdrages av morasser og kjerr ved tåke og skyer, og udi skyen ved luftens fuktighet og solens varme forarbeides sådan levende kreatur, og siden igjen nedfaller med regn eller tåke i luften, og faller annensteds ned igjen med regn de verste hugg-orme og hine små ormer sådan som Gress-ormer og padder og jordormer og frøer faller ned av luften, så vel om vinteren på snøen som om sommeren på grønn jord, og alle sådanne kreaturer, som således nedfaller, de trekker og stunder alt sør på.

 

Fra Gustav Storm (utg.): Samlede Skrifter af Peder Claussøn Friis, Kristiania, 1881

Ordforklaringer:

lømme: lemen

Knenne: leddene

gjessling: gåsunge

en ukes sjøs: distanse på ca 9 km

kreatur: dyr

frøer: frosker

stunder: trekker, lengter

Arbeidsoppgaver

1 Hvor kommer lemminger fra?

2 Kan forfatteren på noen måte bekrefte at teorien om lemmingenes opphav er sann?

3 Hva har lemmingene gjort i sør?

4 Hvordan beskriver han dem?

5 Hvordan forklarer han at lemminger og andre dyr regner ned fra himmelen?

6 Hvilke bevis har han for at de faktisk faller ned fra himmelen?

7 Hvordan demonstrerer denne teksten både overtro og en mer moderne holdning til kunnskap?


Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.04.2010

© Cappelen Damm AS