John Locke: To avhandlinger om styresett

Du kan lese mer om John Locke på side 330 i læreboka

Oppgave

  1. Hva var den historiske bakgrunnen for Lockes avhandling?
  2. Hvordan beskriver han mennesket i naturtilstanden?
  3. Hvorfor vil mennesket oppgi friheten i naturtilstanden?
  4. Hva er den overordnede hensikten med å opprette samfunn og stater?
  5. Hvordan bør makthaverne opptre overfor borgerne?
  6. På hvilken måte legitimerer Lockes avhandling borgernes interesser overfor kongemakten?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.04.2010

© Cappelen Damm AS