Charles de Montesquieu: Lovens ånd

Du kan lese mer om Charles de Montesqieu på side 336 i læreboka.

Oppgave

  1. Hvordan er statens makt fordelt?
  2. Hvilke oppgaver har hver statsmakt?
  3. Hvorfor er maktfordeling nødvendig?
  4. Hvordan bør dommere utpekes, og hvor lenge bør de sitte i sine embeter?
  5. Hvordan bør dommene være?
  6. Hvordan utpekes dommere i Norge i dag?
  7. Hva sier det norske lovverket om straffutmåling? Har vi faste straffer, eller kan dommerne utvise skjønn?
  8. I USA blir mange dommere valgt gjennom demokratiske valg. Hvilke fordeler og ulemper har en slik måte å peke ut dommere på?
  9. USA har også faste dommer for en del typer forbrytelser. Hvilke fordeler og ulemper har et slikt system?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.04.2010

© Cappelen Damm AS