Jean-Jacques Rousseau: Samfunnspakten

Du kan lese mer om Jean-Jacques Rousseau på side 340 i læreboka.

Oppgave

  1. Hvordan er menneskets situasjon ved fødselen, og hva skjer med det i samfunnet?
  2. Hvilke positive følger kan samfunnspakten ha for den enkelte?
  3. Hva mener Rousseau med almenviljen?
  4. Hvordan skiller almenviljen seg fra alles vilje?
  5. Hvilket syn har Rousseau på politiske partier?
  6. ”Man vil alltid sitt eget beste, men det er ikke alltid man ser det”, skriver Rousseau. Hvem skal avgjøre når man tar feil? Hvilke mekanismer kan korrigere feilaktige oppfatninger blant folk flest?
  7.  I hvilken grad kan et system der almenviljen skal påtvinges alles vilje, være farlig?
  8. Noen hevder at det går en linje fra Rousseaus tanker om almenviljen og til Robbespierres terrorvelde under den franske revolusjonen. På hvilken måte kan Rousseau eventuelt legitimere slike maktovergrep?
  9. Sammenlign Locke, Montesquieu og Rousseau. Hvem av de tre tenkerne har hatt sterkest påvirkning på det norske politiske systemet slik det fungerer i dag?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.04.2010

© Cappelen Damm AS