Velkommen til fagnettstedet Historie og filosofi 1

 

Ny utgave av Historie og filosofi 1 skrevet etter revidert læreplan 2016 er tilgjengelig. Les mer på cdu.no:

https://www.cappelendammundervisning.no/verk/historie-og-filosofi-123890#produkter

Nye nettsider til elev og lærer er under utvikling og lanseres før skolestart. Her finner du interaktive oppgaver, årsplan og undervisningsopplegg til den nye utgaven: 

https://historieogfilosofi.cappelendamm.no/

 

Nettstedet har samme oppbygning som læreboka. Til hvert kapittel er det ulike interaktive oppgaver og kilder med arbeidsoppgaver.   

Siste nytt

Nye eksamensoppgaver muntlig

Eksempeloppgaver mm. fra UtdanningsdirektoratetCappelen Damm

Sist oppdatert: 17.08.2017

© Cappelen Damm AS